dijous, 28 de febrer de 2008

Els agents del canvi (Del blog de Genís Roca)

Són temps de canvis. Una societat massivament més connectada, amb més accés a la formació, amb més llibertat de moviments, amb més llibertat d’expresió, més urbana, amb més temps lliure, i amb més tecnologia per a crear, barrejar i compartir… és el context on es desenvolupa la filosofia 2.0, un moviment que afecta empreses, mercats, institucions i partits polítics, així com lleis, valors i paradigmes… són temps de canvis.

La literatura de gestió és plena d’estudis i teories sobre com gestionar un procés de canvi, i com a receptari senzill sempre m’han agradat les 8 etapes de John P. Kotter, de la Harvard Business School:

1. Generar una sensació d’urgència (la necessitat d’actuar davant una situació crítica)
2. Organitzar una forta coalició directiva (un grup amb capacitat de liderar els esforços i de treballar plegats).
3. Generar una visió que ajudi a focalitzar quin és el canvi desitjat.
4. Comunicar la visió (allà on es vol arribar)
5. Facilitar que altres posin en pràctica aquesta visió
6. Planificar l’assoliment d’èxits en el curt termini (que animin a tirar endavant)
7. Consolidar les millores i produïr més canvis
8. Institucionalitzar nous mètodes